Kursens mål

Kursen ger grundläggande förståelse för löneberedning och för löneadministrationens arbete. Kursen är lämplig för den som är relativt ny inom löneyrket och som vill ha en bredare teoretisk grund att stå på i lönearbetet.

 

Kursens mål

Kursen ger grundläggande förståelse för löneberedning av olika former av avvikelser. Viktiga kompetensområden är löneberedning av ledigheter enligt lag och kollektivavtal. Alla former av ledigheter berörs med undantag för semesterledigheter som behandlas i LÖN III.
Andra specifika områden som också behandlas är till exempel förskott och lån samt löneberedning i samband med tjänsteresor.

Kursens mål
Kursen ger en grundläggande förståelse för semesterlagens tillämpning i praktisk löneberedning. Också semesterreglerna enligt kollektivavtal och dess praktiska konsekvenser för löneberedningen är centrala delar av kursens innehåll.