Syftet med kursen är att deltagarna får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Kursen är lämplig för dig som saknar de teoretiska och praktiska grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete. Du arbetar som chef eller har ett uppdrag som skyddsombud i din organisation.